मुख्य पान
संस्थेविषयी
संचालक व पदाधिकारी
उपक्रम
सभागृह
फोटोगॅलरी
प्रतिक्रिया
संपर्क
वैश्यविजय
 
वधूवर सूची
 
घडामोडी व आगामी उपक्रम

Sanstha registered 45263 u/s.12AA(1)(b)(i) w.e.f 01/04/2011.
 

Please Click Here (GR Copy)
 

वैश्य विजय जुलै २०१६

वैश्य विजय जून २०१६

 
 
भावपूर्ण आदरांजली
पु.कॄ. तथा
आप्पा शेट्ये
यांना
भावपूर्ण श्रद्धांजली
 
Form No: वधू वर
प्रथमवर/वधू घटस्फोटीत विधुर/विधवा
* फॉर्मवर देण्यात आलेल्या माहितीस संस्था जबाबदार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी *

1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107  
next >>

Form No.: 10713
आडनाव: गुडेकर (प्रथमवर)
जन्मतारीख: 1984
उंची: ५.५
वजन:
Blood Group:
शिक्षण: BCOM Dip in Computer Application 2yr Software Developer
मासिक उत्पन्न रुपये: 25000
view details
Form No.: 43
आडनाव: कोरगावकर (घटस्फोटीत)
जन्मतारीख: 1973
उंची: ५.६
वजन: ७४
Blood Group: B +VE
शिक्षण: HSC
मासिक उत्पन्न रुपये: 55000
view details
Form No.: 10542
आडनाव: सरवणकर (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1991
उंची: ५.२
वजन:
Blood Group: O+
शिक्षण: M.Com Dip in Labour Law
मासिक उत्पन्न रुपये: 28000
view details
Form No.: 10712
आडनाव: आडविलकर (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1989
उंची: ५.३
वजन: ५५
Blood Group:
शिक्षण: Graduate Tourism Diploma IATA
मासिक उत्पन्न रुपये: 26000
view details
Form No.: 10709
आडनाव: वाडकर (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1988
उंची: ५.४
वजन: ६०
Blood Group: AB+
शिक्षण: MILS (HR) & Labour Laws
मासिक उत्पन्न रुपये: 25000
view details

1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107  
next >>