मुख्य पान
संस्थेविषयी
संचालक व पदाधिकारी
उपक्रम
सभागृह
फोटोगॅलरी
प्रतिक्रिया
संपर्क
वैश्यविजय
आर्थिक ताळेबंद व पंचवार्षिक अहवाल
 
वधूवर सूची
 
घडामोडी व आगामी उपक्रम

Sanstha registered 45263 u/s.12AA(1)(b)(i) w.e.f 01/04/2011.
 

Please Click Here (GR Copy)
 

वैश्य विजय मे २०१७

वैश्य विजय एप्रिल २०१७

वैश्य विजय मार्च २०१७

वैश्य विजय फेब्रुवारी २०१७
 
 
भावपूर्ण आदरांजली
पु.कॄ. तथा
आप्पा शेट्ये
यांना
भावपूर्ण श्रद्धांजली
 
Form No: वधू वर
प्रथमवर/वधू घटस्फोटीत विधुर/विधवा
* फॉर्मवर देण्यात आलेल्या माहितीस संस्था जबाबदार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी *

1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142  
next >>

Form No.: 481
आडनाव: थरवल (प्रथमवर)
जन्मतारीख: 1989
उंची: ६ फूट ० इंच
वजन: ८५ किलो
Blood Group: A+ve
शिक्षण: B.E. (IT) M.S. (Computer Science)
मासिक उत्पन्न रुपये:
view details
Form No.: 480
आडनाव: नारकर (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1982
उंची: ५ फूट २ इंच
वजन:
Blood Group: B+ve
शिक्षण: B.Com., C.A. (Chartered Accountant)
मासिक उत्पन्न रुपये: 1.50,000/- PM
view details
Form No.: 479
आडनाव: गावडे (प्रथमवर)
जन्मतारीख: 1989
उंची: ५ फूट ७ इंच
वजन: ७५ किलो
Blood Group: B+ve
शिक्षण: MBA (Hotel Management)
मासिक उत्पन्न रुपये: 30,000/-
view details
Form No.: 478
आडनाव: तायशेट्ये (प्रथमवर)
जन्मतारीख: 1991
उंची: ५ फूट ११ इंच
वजन:
Blood Group: O+ve
शिक्षण: M.B.A. (Finance)
मासिक उत्पन्न रुपये: 25,000/-
view details
Form No.: 477
आडनाव: कुरतडकर (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1987
उंची: ५ फूट ४ इंच
वजन: ५४ किलो
Blood Group:
शिक्षण: B.Com., M.Com., M.B.A.
मासिक उत्पन्न रुपये: 20,000/-
view details

1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142  
next >>