मुख्य पान
संस्थेविषयी
संचालक व पदाधिकारी
उपक्रम
सभागृह
फोटोगॅलरी
प्रतिक्रिया
संपर्क
वैश्यविजय
 
वधूवर सूची
 
घडामोडी व आगामी उपक्रम

Sanstha registered 45263 u/s.12AA(1)(b)(i) w.e.f 01/04/2011.
 

Please Click Here (GR Copy)
 

वैश्य विजय जुलै २०१६

वैश्य विजय जून २०१६

 
 
भावपूर्ण आदरांजली
पु.कॄ. तथा
आप्पा शेट्ये
यांना
भावपूर्ण श्रद्धांजली
 
Form No: वधू वर
प्रथमवर/वधू घटस्फोटीत विधुर/विधवा
* फॉर्मवर देण्यात आलेल्या माहितीस संस्था जबाबदार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी *

1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120  
next >>

Form No.: 10828
आडनाव: गांधी (प्रथमवर)
जन्मतारीख: 1987
उंची: ५.८
वजन: ७५
Blood Group:
शिक्षण: B.SC. (IT) MCA MBA (IT)
मासिक उत्पन्न रुपये: 60000
view details
Form No.: 10827
आडनाव: रेडीज (प्रथमवर)
जन्मतारीख: 1987
उंची: ५.८
वजन: ७२
Blood Group: B +VE
शिक्षण: B.E. (IT)
मासिक उत्पन्न रुपये: 145000
view details
Form No.: 10820
आडनाव: देवळेकर (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1988
उंची: ५.१
वजन: ४४
Blood Group: B +VE
शिक्षण: B.Sc. Biotech +Zoology DTP
मासिक उत्पन्न रुपये: 20000
view details
Form No.: 10818
आडनाव: जठार (प्रथमवर)
जन्मतारीख: 1986
उंची: ५.४
वजन: ५८
Blood Group: O negative
शिक्षण: HSC Marine Diploma
मासिक उत्पन्न रुपये: 70000
view details
Form No.: 10813
आडनाव: कांदे (प्रथमवर)
जन्मतारीख: 1988
उंची: ५.४
वजन:
Blood Group:
शिक्षण: B.A. M.A.
मासिक उत्पन्न रुपये: 18000
view details

1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120  
next >>