मुख्य पान
संस्थेविषयी
संचालक व पदाधिकारी
उपक्रम
सभागृह
फोटोगॅलरी
प्रतिक्रिया
संपर्क
वैश्यविजय
आर्थिक ताळेबंद व पंचवार्षिक अहवाल
 
वधूवर सूची
 
घडामोडी व आगामी उपक्रम

Sanstha registered 45263 u/s.12AA(1)(b)(i) w.e.f 01/04/2011.
 

Please Click Here (GR Copy)
 

वैश्य विजय मे २०१७

वैश्य विजय एप्रिल २०१७

वैश्य विजय मार्च २०१७

वैश्य विजय फेब्रुवारी २०१७
 
 
भावपूर्ण आदरांजली
पु.कॄ. तथा
आप्पा शेट्ये
यांना
भावपूर्ण श्रद्धांजली
 
Form No: वधू वर
प्रथमवर/वधू घटस्फोटीत विधुर/विधवा
* फॉर्मवर देण्यात आलेल्या माहितीस संस्था जबाबदार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी *

1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127  
next >>

Form No.: 350
आडनाव: बांदेकर (प्रथमवर)
जन्मतारीख: 1986
उंची: ५ फूट ५ इंच
वजन: ६५ किलो
Blood Group: O+ve
शिक्षण: BE (IT), MS (IT)
मासिक उत्पन्न रुपये: 6,00,000/- PA
view details
Form No.: 349
आडनाव: शेट्ये (प्रथमवर)
जन्मतारीख: 1990
उंची: ५ फूट ६ इंच
वजन: ७० किलो
Blood Group: B+ve
शिक्षण: B.E. (Computer Science)
मासिक उत्पन्न रुपये: 70,000/-
view details
Form No.: 348
आडनाव: पावसकर (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1990
उंची: ५ फूट २ इंच
वजन: ५८ किलो
Blood Group: A+ve
शिक्षण: B.E. (Computer)
मासिक उत्पन्न रुपये: 50,000/-
view details
Form No.: 347
आडनाव: संसारे (प्रथमवर)
जन्मतारीख: 1979
उंची: ५ फूट ६ इंच
वजन: ७० किलो
Blood Group: A+ve
शिक्षण: MBA, B.Com.
मासिक उत्पन्न रुपये: 6,00,000/- PA
view details
Form No.: 346
आडनाव: नर (प्रथमवर)
जन्मतारीख: 1984
उंची: ५ फूट ३ इंच
वजन: ५७ किलो
Blood Group: A+ve
शिक्षण: M.Com.
मासिक उत्पन्न रुपये: 22,000/-
view details

1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127  
next >>