मुख्य पान
संस्थेविषयी
संचालक व पदाधिकारी
उपक्रम
सभागृह
फोटोगॅलरी
प्रतिक्रिया
संपर्क
वैश्यविजय
आर्थिक ताळेबंद व पंचवार्षिक अहवाल
 
वधूवर सूची
 
घडामोडी व आगामी उपक्रम

Sanstha registered 45263 u/s.12AA(1)(b)(i) w.e.f 01/04/2011.
 

Please Click Here (GR Copy)
 

वैश्य विजय मे २०१७

वैश्य विजय एप्रिल २०१७

वैश्य विजय मार्च २०१७

वैश्य विजय फेब्रुवारी २०१७
 
 
भावपूर्ण आदरांजली
पु.कॄ. तथा
आप्पा शेट्ये
यांना
भावपूर्ण श्रद्धांजली
 
Form No: वधू वर
प्रथमवर/वधू घटस्फोटीत विधुर/विधवा
* फॉर्मवर देण्यात आलेल्या माहितीस संस्था जबाबदार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी *

1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159  
next >>

Form No.: 670
आडनाव: वरवाटकर (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1992
उंची: ५ फूट ० इंच
वजन:
Blood Group:
शिक्षण: Master of Science, MSc., (Mathematice B.S.C. Maths)
मासिक उत्पन्न रुपये: 25,000/-
view details
Form No.: 668
आडनाव: शिरसाट (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1989
उंची: ५ फूट ० इंच
वजन:
Blood Group: B+ve
शिक्षण: B.Com., Tally, MSCIT
मासिक उत्पन्न रुपये: 15,000/-
view details
Form No.: 667
आडनाव: कलघटगी (प्रथमवर)
जन्मतारीख: 1989
उंची: ६ फूट २ इंच
वजन:
Blood Group: A+ve
शिक्षण: B.Com., MBA in IT Pursuing
मासिक उत्पन्न रुपये: 25,000/-
view details
Form No.: 666
आडनाव: जठार (प्रथमवर)
जन्मतारीख: 1986
उंची: ५ फूट ४ इंच
वजन: ५८ किलो
Blood Group: O-ve
शिक्षण: 12th, Marine Diploma
मासिक उत्पन्न रुपये: 1,40,000/-
view details
Form No.: 657
आडनाव: तेली (प्रथमवर)
जन्मतारीख: 1977
उंची: ५ फूट ३ इंच
वजन: ४८ किलो
Blood Group: A+ve
शिक्षण: B.Com., Computer Courses, Tally 09
मासिक उत्पन्न रुपये: 25,000/-
view details

1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159  
next >>