मुख्य पान
संस्थेविषयी
संचालक व पदाधिकारी
उपक्रम
सभागृह
फोटोगॅलरी
प्रतिक्रिया
संपर्क
वैश्यविजय
आर्थिक ताळेबंद
 
वधूवर सूची
 
घडामोडी व आगामी उपक्रम

Sanstha registered 45263 u/s.12AA(1)(b)(i) w.e.f 01/04/2011.
 

Please Click Here (GR Copy)
 

वैश्य विजय ऑक्टोबर २०१६

वैश्य विजय सप्टेंबर २०१६

वैश्य विजय ऑगस्ट २०१६

वैश्य विजय जुलै २०१६
 
 
भावपूर्ण आदरांजली
पु.कॄ. तथा
आप्पा शेट्ये
यांना
भावपूर्ण श्रद्धांजली
 
Form No: वधू वर
प्रथमवर/वधू घटस्फोटीत विधुर/विधवा
* फॉर्मवर देण्यात आलेल्या माहितीस संस्था जबाबदार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी *

1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115  
next >>

Form No.: 10982
आडनाव: दळी (प्रथमवर)
जन्मतारीख: 1985
उंची: ५ फूट ५ इंच
वजन: ६४ किलो
Blood Group: A+ve
शिक्षण: B. Pharmacy / M.S.C.
मासिक उत्पन्न रुपये: 35,000 to 40,000/-
view details
Form No.: 10980
आडनाव: मांजरेकर (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1989
उंची: ५ फूट ४ इंच
वजन: ५१ किलो
Blood Group: A+ve
शिक्षण: B.E. (I.T.)
मासिक उत्पन्न रुपये: 5.00 lakh P.A.
view details
Form No.: 10978
आडनाव: कोळवणकर (प्रथमवर)
जन्मतारीख: 1988
उंची: ५ फूट ६ इंच
वजन:
Blood Group: O+ve
शिक्षण: S.S.C.
मासिक उत्पन्न रुपये: 16,000/-
view details
Form No.: 10974
आडनाव: हळदे (प्रथमवर)
जन्मतारीख: 1991
उंची: ५ फूट ११ इंच
वजन:
Blood Group: O+ve
शिक्षण: Commerce (Degree)
मासिक उत्पन्न रुपये: 22,222/-
view details
Form No.: 10973
आडनाव: खेतल (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1990
उंची: ५ फूट ४ इंच
वजन:
Blood Group: A+ve
शिक्षण: H.S.C. D.T.ED. Diploma in Teaching Education
मासिक उत्पन्न रुपये: 15,000/-
view details

1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115  
next >>