मुख्य पान
संस्थेविषयी
संचालक व पदाधिकारी
उपक्रम
सभागृह
फोटोगॅलरी
प्रतिक्रिया
संपर्क
वैश्यविजय
आर्थिक ताळेबंद व पंचवार्षिक अहवाल
 
वधूवर सूची
 
घडामोडी व आगामी उपक्रम

Sanstha registered 45263 u/s.12AA(1)(b)(i) w.e.f 01/04/2011.
 

Please Click Here (GR Copy)
 

वैश्य विजय ऑक्टोबर २०१६

वैश्य विजय सप्टेंबर २०१६

वैश्य विजय ऑगस्ट २०१६

वैश्य विजय जुलै २०१६
 
 
भावपूर्ण आदरांजली
पु.कॄ. तथा
आप्पा शेट्ये
यांना
भावपूर्ण श्रद्धांजली
 
Form No: वधू वर
प्रथमवर/वधू घटस्फोटीत विधुर/विधवा
* फॉर्मवर देण्यात आलेल्या माहितीस संस्था जबाबदार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी *

1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116  
next >>

Form No.: 10
आडनाव: कोळवणकर (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1987
उंची: ५ फूट ६ इंच
वजन:
Blood Group: AB+ve
शिक्षण: B.Com., MS-CIT
मासिक उत्पन्न रुपये: 12,000/-
view details
Form No.: 40
आडनाव: कुडतरकर (प्रथमवर)
जन्मतारीख: 1986
उंची: ५ फूट ८ इंच
वजन: ७१ किलो
Blood Group: A+ve
शिक्षण: B.Sc. Statistics and PGDASS (Statistics Diploma)
मासिक उत्पन्न रुपये: 55,000/-
view details
Form No.: 38
आडनाव: जागुष्टे (प्रथमवर)
जन्मतारीख: 1982
उंची: ५ फूट ८ इंच
वजन: ७५ किलो
Blood Group: A+ve
शिक्षण: 12th Pass
मासिक उत्पन्न रुपये: 30,000/-
view details
Form No.: 33
आडनाव: म्हाडगुत (प्रथमवर)
जन्मतारीख: 1985
उंची: ५ फूट ६ इंच
वजन: ७२ किलो
Blood Group: O+ve
शिक्षण: M.B.B.S. MPH M.D. Medicine
मासिक उत्पन्न रुपये: 3,00,000/- PA
view details
Form No.: 32
आडनाव: पेडणेकर (प्रथमवर)
जन्मतारीख: 1989
उंची: ५ फूट १० इंच
वजन:
Blood Group: A+ve
शिक्षण: B.M.S., M.B.A.
मासिक उत्पन्न रुपये: 30,000/-
view details

1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116  
next >>