मुख्य पान
संस्थेविषयी
संचालक व पदाधिकारी
उपक्रम
सभागृह
फोटोगॅलरी
प्रतिक्रिया
संपर्क
वैश्यविजय
आर्थिक ताळेबंद व पंचवार्षिक अहवाल
 
वधूवर सूची
 
घडामोडी व आगामी उपक्रम

Sanstha registered 45263 u/s.12AA(1)(b)(i) w.e.f 01/04/2011.
 

Please Click Here (GR Copy)
 

वैश्य विजय ऑक्टोबर २०१६

वैश्य विजय सप्टेंबर २०१६

वैश्य विजय ऑगस्ट २०१६

वैश्य विजय जुलै २०१६
 
 
भावपूर्ण आदरांजली
पु.कॄ. तथा
आप्पा शेट्ये
यांना
भावपूर्ण श्रद्धांजली
 
Form No: वधू वर
प्रथमवर/वधू घटस्फोटीत विधुर/विधवा
* फॉर्मवर देण्यात आलेल्या माहितीस संस्था जबाबदार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी *

1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106  
next >>

Form No.: 149
आडनाव: साडविलकर (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1989
उंची: ५ फूट ५ इंच
वजन:
Blood Group: O+ve
शिक्षण: Bachelor of science (HSCS) Hospitality Studies & Ground Services
मासिक उत्पन्न रुपये: 54,000/-
view details
Form No.: 146
आडनाव: म्हात्रे (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1992
उंची: ५ फूट १ इंच
वजन:
Blood Group: B+ve
शिक्षण: 12th Science, 1 Year Foundation Art, Diploma in Interior Designing, B.S.C.
मासिक उत्पन्न रुपये: 15,000/-
view details
Form No.: 145
आडनाव: सक्रे (प्रथमवधू)
जन्मतारीख: 1990
उंची: ५ फूट २ इंच
वजन: ६८ किलो
Blood Group: A+ve
शिक्षण: BMS (Degree) MBA (HR) (MA PolSci)
मासिक उत्पन्न रुपये:
view details
Form No.: 10873
आडनाव: खेतल (प्रथमवर)
जन्मतारीख: 1986
उंची: ५ फूट ६ इंच
वजन: ६२ किलो
Blood Group: A+ve
शिक्षण: Graduation (Arts) B.A. Hardware and Networking (Motor Mechanic Course)
मासिक उत्पन्न रुपये: 45,000/-
view details
Form No.: 141
आडनाव: कोकाटे (प्रथमवर)
जन्मतारीख: 1983
उंची: ५ फूट ७ इंच
वजन:
Blood Group: O+ve
शिक्षण: T.Y.B.A. Diploma in Electronics
मासिक उत्पन्न रुपये: 20,000/-
view details

1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106  
next >>